UUSIN MOOTTORITEKNIIKKA KÄYTÖSSÄ MYÖS HL-AIR KONEISSA

Valinnaisesti voit valita uusimman puhallintekniikan HL AIR 150, 200 ja 250 malleihin.

KATSO KÄYTTÄJÄN  KOKEMUKSET :   www.motiva.fi

Sieltä valitse Talo Rinne, Jyväskylässä. Koneen kuluttama energia on uskomattoman pieni.

Ohessa esitys uudesta EC- moottorista. (EC= elektronisesti kommutoitu)

Säädettävä, koneellinen tai puhallinavusteinen ilmanvaihto ei olisi tehokas ilman laitteiston ratkaisevaa osaa, itse puhallinta. Puhaltimen laatu vaikuttaa huomattavasti järjestelmän kuluttamaan energiamäärään. Nykyiset säännökset edellyttävät alhaista energiankulutusta.

Saksassa on VDI 6022- määräysten uusi versio puheenaiheena. Se tuli voimaan 1.4.2006 ja käsittää nyt myös asuinhuoneistojen ilmanvaihtojärjestelmät.

Keskitetyille ja hajautetuille tulo- ja poistoilmajärjestelmille asetetaan määräyksissä entistä suuremmat vaatimukset, koska tuloilman hygieenistä moitteettomuutta pidetään erittäin tärkeänä. Vaatimusten edellyttämä suodatinkerrosten määrä aiheuttaa painehukkaa, joka voidaan tasoittaa vain käyttämällä voimakkaampia puhaltimia.

MOOTTORIT JA PUHALTIMET

Lämmön talteenottolaitteilla varustettuja asuintilojen koneellisia ilmanvaihtojärjestelmiä rakennetaan lähinnä uusiin energiaa säästäviin ja nollaenergiataloihin, mutta niitä käytetään myös saneerauskohteissa. Keskitetyissä järjestelmissä tulo- ja poistoilma kulkee ilmanvaihtokanavia pitkin. Silloin puhallin toimii keskitetysti.

Hajautetut ilmanvaihtojärjestelmät ovat yleistyneet. Silloin jokaista huonetta kohti on yksi laite, joka sijaitsee useimmiten ikkunan lähellä. Jokainen laite tarvitsee sekä tulo- että poistoilmaa varten erillisen puhaltimen.

Puhaltimien moottoreissa käytetään nykyisin vakiona AC ja EC -tekniikoita  (AC=vaihtovirta) (EC= elektronisesti kommutoitu). AC-moottorit saavat virran suoraan vaihtovirta- tai kolmivaihevirtaverkosta. EC-moottorit on joko kytkettävä tai niissä on oltava integroituna vaihtovirran tasavirraksi muuntava moottorielektroniikka. EC-moottorin ilmanvaihtotekninen tehokkuus on suurempi.

On myös syytä muistaa ympäristönsuojelulliset näkökohdat, sillä EC-tekniikka säästää energiaa ensimmäisestä käyttöhetkestä alkaen, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä.

 
Puhaltimen osat

 

SIIVILLÄ ON VÄLIÄ

Puhaltimien rakenteessa on voimanlähteen lisäksi myös toinen tärkeä ominaisuus: siipien geometria. Asuinhuoneistojen ilmanvaihtojärjestelmissä käytetään keskipakopuhaltimia. Niissä esiintyy eteen- tai taaksepäin kaartuvia siipiä.

Taakse kaartuvilla siivillä saavutetaan parempi ilmanvaihtotekninen tehokkuus. Lisäetuna niissä on eteen kaartuvilla siivillä varustettuun puhaltimeen se, että puhallinta voidaan käyttää myös ilman kaapua. Melutason osalta ominaisuudet ovat eteen kaartuvia siipiä epäedullisemmat.

Eteen kaartuvilla tehonkulutusta, kierroslukua ja ilmavirtaa kuvaavien käyrien suhde on lähes lineaarinen. Se mahdollistaa ilmavirran laskemisen kierrosluvun ja virrankulutuksen perusteella. Se mahdollistaa ilmavirran säätelyn ilman anturia. Näin säästytään ulkoisen säätimen ja ilma-anturin hankkimiselta. Tämän edun sekä parempien meluominaisuuksien ansiosta useimmiten asuinhuoneistojen ilmanvaihtolaitteistoissa käytetään eteen kaartuvilla siivillä varustettuja keskipakopuhaltimia.

 ebm-papstin EC-järjestelmä: kaksi eteen kaartuvilla siivillä varustettuna EC-keskipakopuhallinta kaavussa sekä ohjausyksikkö.

 

 

 

 

Taakse (vas.)ja eteen kaartuvilla siivillä varustetut keskipakopuhaltimet.

 

Lähde: ebmpapst news 1-2007

Tavoitteemme on luoda asiakkaalle mahdollisimman miellyttävä työ- tai elinympäristö varustamalla kiinteistö, joka toimii älykkäästi käyttäjänsä ehdoilla. Maksimoimme kiinteistösi mukavalla lämmöllä ja terveellisellä huoneilmalla, unohtamatta turvallisuutta tai käyttömukavuutta, lisäksi järjestelmämme säästää rutkasti energiakulutusta.