HL-HEAT 100
(ECOHEAT 100, INFRAHEAT 100)

HL-HEAT 100 -säätöjärjestelmä on monipuolinen, helppokäyttöinen ja nykyaikainen säätö- ja ohjausjärjestelmä, jonka perustana on teollisuuteen kehitetyt lämpötilan mittausmenetelmät. Järjestelmä ottaa huomioon lukuisan määrän lämpömiellyttävyyteen ja energiatalouteen liittyviä asioita. Lisäksi se soveltuu lähes kaikille energiamuodoille.

Perusnäytössä näkyvissä analogiakello, ulkolämpötila sekä erilaisia symboleja, jotka kertovat mm. autolämmityksen, ilmastoinnin, aikaohjauksien, ulkovalojen, lämminvesivaraajan ja tehonrajoituksen toiminnasta sekä mahdollisista hälytyksistä.

 

MONIPUOLISET TOIMINNAT

 • Soveltuu kaikkiin energiamuotoihin ja lämmönjakotapoihin
 • Säätää tarkasti ja äänettömästi huonekohtaiset lämpötilat ja niiden pudotukset
 • Perusyksikkö (POP = Power OutPut) sisältää 16 teholähtöä ja 6 aikaohjausta. Yhdellä INF 100 -näppäimistöllä voidaan ohjata kahta POP:ia ja PC-tietokoneella yhteensä 254:ää POP:ia.
 • Teholähdöt voivat olla Triac-, rele-, shuntti-, tai peltimoottorin sekä tuloilmakoneen patterin 4-portaisia binääriulostuloja
 • Ohjaa esim. autolämmitystä ja ilmastointia esim. kellonajan ja ulkolämpötilan mukaan
 • Hoitaa tehonrajoitukset kiukaan tai verkkokäskylaitteen ohjausten mukaan. Lisävarusteena tehonvuorotteluyksikkö INF PM, jonka avulla säästät liittymis ja perusmaksuja
 • Laite huomioi varaavia lämmitysmuotoja käytettäessä
          - varaajan esim. lattian lämpötilan
          - huoneen lämpötilan
          - Ulkolämpötilan
          - vuodenajan - ei ylivaraamista esim. keväällä
 • Mahdollistaa pikaohjaukset lämmitys- ja aikaohjuksille, joiden toiminnot ovat voimassa vuorokauden loppuun. Tuuletuksen aikana automaattinen lämpötilan pudotus n. 20 min ajan
 • Muistaa maksimi- ja minimi ulkolämpötilat

 

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN

Säätöjärjestelmän käyttö on erittäin helppoa, ohjauspaneeli opastaa sinua eri toimintojen käytössä. APUA-toiminnolla saat käyttöohjeita näyttöön, joten et välttämättä tarvitse erillistä käyttöohjekirjaa.

TOIMINTAVARMA

Yksittäisen anturin tai johdotuksen vioittuminen ei vaikuta muiden antureiden toimintaan. Järjestelmä jatkaa toimintaansa suhteuttaen sisälämpötilat ulkolämpötilaan. Ohjauspaneelin ja teho-osan välisen johdotuksen katkeaminen ei aiheuta toimintahäiriötä. Sähkökatkon jälkeen ohjaukset palautuvat hallitusti.

  

TURVALLINEN

Järjestelmä varoittaa nopeista lämpötilanmuutoksista ja toimintahäiriöistä äänimerkillä ja symbolilla. Järjestelmä voidaan liittää erilaisiin hälytysjärjestelmiin. Anturipiirit ovat suojajännitteisiä.

 

HL-HEAT 100

 

PÄÄ-/RYHMÄ-
KESKUS + POP

INF 100

INF ISS

INF ISS F

INF OSS

INF AIRS

INF BS

INF SURS

teho-osa(t)


näyttö (tai PC)

huoneanturit

lattia-anturit

ulkoanturi

ilmastointianturi

säiliöanturi

pinta-anturi

Tutki tarkemmin!


Niin voit tutustua rakenteeseen tarkemmin.

 

TEKNISET OMINAISUUDET

 • Teho-osassa INF POP on 4-16 kpl:ta (a' 10A) triac- tai releohjattua teholähtöä joko 10A tai 16A
 • 10 A:n teholähdöillä kokonaisteho on 20 kW / INF POP
 • 16 A:n teholähdöillä kokonaisteho on 30 kW / INF POP
 • yhdessä teho-osassa on 6 kpl:ta aikaohjauksia (viikko-ohjelma), jotka voidaan asetella toimimaan ulkolämpötilan mukaan
 • yhdellä INF 100 näppäimistöllä voidaan ohjata kahta INF POP teho-osaa eli max. 32:a teholähtöä + 6:ta aikaohjauslähtöä
 • yksi anturi tarvitsee MHS 1x4x0,5 kaapelin. Antureita on mahdollista ketjuttaa (max. 5 anturia) käyttämällä MHS 10x2x0,5 kaapelia (anturissa 20 kpl liittimiä).
 • teholähdöillä voidaan ohjata myös kontaktoreita. Suosittelemme INF RC-yksikön asentamista kontaktorilähtöihin, häiriöiden välttämiseksi.
 • INF POP teho-osa toimitetaan ryhmä- tai pääkeskuksessa

HL-HEAT 1000

HL-HEAT 1000 on suurien kiinteistöjen ja kiinteistöryhmien kuten lomakylien ja suurien teollisuushallien ym. säätöjärjestelmä.
HL-HEAT 1000 rakennetaan useista HL-HEAT 100 teho-osista ja antureista, joita valvotaan, säädetään ja ohjataan PC-mikrotietokoneella säätöohjelman avulla. Järjestelmään voidaan liittää yhden kanavaohjaimen avulla (INF CC) 254 kpl INF POP teho-osaa ja 4064 anturia. Mikrotietokoneeseen voidaan kytkeä useita kanavaohjaimia.
Yksittäiset HL-HEAT 100 järjestelmät voidaan yhdistää HL-HEAT 1000 järjestelmään modeemin välityksellä. Näin voidaan muodostaa integroitu keskusvalvomo maantieteellisesti kaukanakin oleville kiinteistöille.

 

Energiakulutuksen vertailukaavio: UserFiles/ENERGIAKULUTUS_.doc

 

 

Tavoitteemme on luoda asiakkaalle mahdollisimman miellyttävä työ- tai elinympäristö varustamalla kiinteistö, joka toimii älykkäästi käyttäjänsä ehdoilla. Maksimoimme kiinteistösi mukavalla lämmöllä ja terveellisellä huoneilmalla, unohtamatta turvallisuutta tai käyttömukavuutta, lisäksi järjestelmämme säästää rutkasti energiakulutusta.